Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang trong những năm qua; đồng thời chỉ ra những khó khăn mà nhân dân Tuyên Quang, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số còn gặp phải đó là đời sống nhìn chung còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo và tái nghèo trong đồng bào còn khá cao, chênh lệnh mức sống giữa các vùng còn lớn.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Tuyên Quang làm rõ những tồn tại, hạn chế để rút ra những bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó đề xuất với Đảng và Nhà nước những chính sách phát triển phù hợp với giai đoạn tiếp theo, nhất là những chính sách nhằm phát huy tiềm năng và lợi thế của vùng, thu hút đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số và chính sách giảm nghèo gắn với bảo vệ phát triển rừng. Tỉnh ủy Tuyên Quang cần xây dựng những chuyên đề và kế hoạch về giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới, đưa nhiệm vụ này vào Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang sắp tới.

Tỉnh tập trung chỉ đạo phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhất là đào tạo nghề, đảm bảo việc làm cho sinh viên dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, dạy nghề. Tỉnh cần quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ là người dân tộc thiểu số, đảm bảo tỷ lệ cán bộ dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị các cấp của tỉnh.

Bên cạnh tiếp tục kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo an ninh quốc phòng, ngăn chặn kịp thời những âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực phản động, tỉnh chú trọng hơn nữa đến bảo tồn và phát triển những giá trị bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của trưởng thôn, bản, người có uy tín trong việc thực hiện chính sách dân tộc và khen thưởng, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, lao động giỏi trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tại đại hội, nhiều cá nhân, tập thể đã được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Dân tộc tặng bằng khen. UBND tỉnh cũng tặng bằng khen cho 27 tập thể và 72 cá nhân là người dân tộc thiểu số có nhiều thành tích trong thực hiện công tác dân tộc và các chính sách dân tộc giai đoạn 2009-2014

Theo TTXVN