Ngày 30/10, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương và đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" đã về làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho thấy, qua gần 4 năm thực hiện Cuộc vận động trong toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân thành phố, đa số cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về yêu cầu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, về nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Kết quả làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được ghi nhận với nhiệm vụ chính trị tại từng đơn vị, địa phương được thực hiện có hiệu quả; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của các cấp ủy, đặc biệt là của tổ chức cơ sở Đảng được tăng cường; chuyển biến trong thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí của tổ chức Đảng, cơ quan quản lý, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp từng bước được phát huy; các công tác phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính và việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, chống quan liêu, cửa quyền được chú trọng, thực hiện sâu rộng và ngày càng thực chất hơn.

Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, nhấn mạnh: Nhìn lại sau gần 4 năm thực hiện cho thấy TP Hồ Chí Minh đã quán triệt và bám chắc các yêu cầu cơ bản Cuộc vận động đã đề ra, qua đó đã có sự chuyển biến tích cực trong triển khai thực hiện, cả về nhận thức "học tập" lẫn kết quả "làm theo" tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, thành phố còn chưa đạt được như yêu cầu của Cuộc vận động, còn nhiều hạn chế, yếu kém; do đó sắp tới cần phải đẩy mạnh hơn, rộng và sâu hơn nữa Cuộc vận động ý nghĩa này.

Thay mặt Ban Chỉ đạo Trung ương, đồng chí Trương Tấn Sang hoan nghênh và biểu dương Đảng bộ TP Hồ Chí Minh đã chấp hành tốt, có nhiều cách làm hay, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động, đạt hiệu quả và tạo sự chuyển biến tích cực về nhiều mặt; những kết quả và kinh nghiệm của TP Hồ Chí Minh đã góp phần chung cho Cuộc vận động cả nước, cho sự chỉ đạo thường xuyên của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư lưu ý những kết quả đạt được, những chuyển biến ghi nhận được trên nhiều lĩnh vực, nhiều đối tượng trong thời gian vừa qua mới chỉ là kết quả bước đầu.

Đồng chí Trương Tấn Sang cũng chỉ ra từ quá trình triển khai thực hiện Cuộc vận động và kết quả đạt được của TP Hồ Chí Minh đã rút ra bài học lớn, đó là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp phải có sự tự giác và nêu gương. Bất cứ cuộc vận động nào cũng cần hai yếu tố tự giác và nêu gương của người đứng đầu, để thông qua đó chuyển biến đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và từ đó lan toả ra toàn xã hội.

Ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của TP Hồ Chí Minh, đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị thành phố xem xét tiến hành tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động trong thời gian sớm để đúc kết thêm nhiều kinh nghiệm, bài học chung cho Cuộc vận động, giúp Ban Chỉ đạo Trung ương làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề xung quanh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuẩn bị cho nội dung này tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI

PV