Ngày 28/4, Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình, ông Hồ Thanh Ngọc cho biết: Hội đồng kỷ luật UBND huyện Tuyên Hóa vừa ra quyết định kỷ luật cách chức 6 hiệu trưởng gồm: Cao Bá Hân - Hiệu trưởng trường THCS xã Thanh Hóa; Võ Văn Phúc - Hiệu trưởng trường tiểu học Thanh Lạng (xã Thanh Hóa), Trần Đức Hợp - Hiệu trưởng trường tiểu học xã Thanh Thạch, Trần Quốc Việt - Hiệu trưởng trường tiểu học Kim Lũ (xã Kim Hóa), Lê Thị Hồng Hoan - Hiệu trưởng trường tiểu học Quảng Hóa (xã Lê Hóa), Trần Văn Thắng - Hiệu trưởng trường tiểu học xã Đồng Hóa.

Được biết, lý do bị cách chức là các hiệu trưởng trên đã có hành vi sai phạm trong quản lý tài chính như chiếm đoạt tiền đứng lớp của giáo viên và chi sai mục đích làm thất thoát tiền Nhà nước hàng trăm triệu đồng.

Ngoài ra, Hội đồng kỷ luật UBND huyện Tuyên Hóa cũng cảnh cáo 13 cán bộ kế toán của các trường học trên địa bàn huyện

S.Lam