Ngày 23/4/2009, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2009/NĐ-CP, quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hoá, xã hội do lực lượng CSND có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan.

Mục tiêu quan trọng do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ phải có đủ các điều kiện như: Trụ sở một số cơ quan Bộ, ngành ở Trung ương và cơ quan quan trọng của Đảng, Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Trụ sở Đại sứ quán, cơ quan Lãnh sự các nước, cơ quan Đại diện các tổ chức trực thuộc Liên hợp quốc tại Việt Nam;

nơi chứa đựng, lưu giữ tài liệu, tài sản, hiện vật có giá trị đặc biệt quan trọng của Nhà nước; nơi bảo quản vật liệu, chất liệu đặc biệt nguy hiểm đối với con người, môi trường;

nơi thu, phát sóng phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

mục tiêu quan trọng do Bộ Công an quản lý; mục tiêu quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Đồng thời, các mục tiêu này phải có trụ sở độc lập, riêng biệt; có tầm quan trọng đặc biệt, cần thiết phải có lực lượng CSND vũ trang canh gác bảo vệ

T.T.