Dự buổi làm việc có có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình;  đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Hòa Bình…

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Quang đã báo cáo về tình hình kinh tế, xã hội; an ninh, quốc phòng trên địa bàn Hòa Bình. Năm 2014, tăng trưởng kinh tế của tỉnh Hòa Bình đạt 8,2%, số lao động được giải quyết việc làm đạt 100% kế hoạch; an ninh- quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội được củng cố và tăng cường; an sinh xã hội được bảo đảm.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Văn Tỉnh nhấn mạnh, năm 2014, tỉnh Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về công tác an ninh, trật tự (ANTT), huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị về toàn dân tham gia công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác phòng, chống tội phạm.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc 

Đã giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên về ANTT ngay tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ, không để trở thành điểm nóng. Đã bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động an toàn của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế và các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn tỉnh…

Hiện nay, Hòa Bình đã chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh đang ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2015 đã đề ra…

Thay mặt Đảng ủy CATW và Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và các lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình đã cùng với cả nước nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tích quan trọng trong các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, cải thiện đời sống nhân dân và giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đại tướng Trần Đại Quang đồng tình với những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2015 của tỉnh đề ra, đồng thời nêu rõ 8 vấn đề về định hướng các nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới của địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình Bùi Văn Tỉnh tặng Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang  bức tranh lưu niệm nhân dịp đến thăm, làm việc tại Hòa Bình 

Tỉnh Hòa Bình cần quán triệt sâu sắc quan điểm xuyên suốt trong Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của nước ta là “Phát triển nhanh và bền vững”, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn trên cơ sở làm tốt công tác cải cách hành chính; đẩy mạnh đào tạo nghề cho người lao động, tạo cơ sở để chuyển dịch lao động từ ngành nông nghiệp sang ngành công nghiệp, dịch vụ; củng cố, nâng cấp  kết cấu hạ tầng… Tỉnh Hòa Bình cần tiếp tục phát huy lợi thế về địa lý, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, du lịch... để phát triển công nghiệp, chế biến nông lâm sản, khai khoáng và dịch vụ thương mại, du lịch; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết 26 về "Nông nghiệp, nông dân, nông thôn"; Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận tổ quốc và hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.

Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh Hòa Bình tiếp tục quan tâm chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh, trật tự; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28 về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; "tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, phòng, chống các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới"; Chỉ thị 21 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới", Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, gắn với đẩy mạnh thực hiện chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 09 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, nhất là lại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự... Nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. Tập trung chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng...

Thay mặt Đảng ủy CATW và Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang chân thành cảm ơn và mong muốn thời gian tới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình đã quan tâm giúp đỡ lực lượng Công an nhân dân nói chung và trực tiếp chỉ đạo, chăm lo xây dựng lực lượng Công an Hòa Bình trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã tặng 1.000 suất quà Tết cho đồng bào nghèo, gia đình chính sách, người có công… tỉnh Hòa Bình

Anh Hiếu