Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao những thành tựu to lớn mà Chính phủ và nhân dân Cộng hòa Ba Lan đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước nói chung, cũng như trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia nói riêng; bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Ba Lan ngày càng được củng cố và phát triển.

Chính phủ và nhân dân Việt Nam chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Chính phủ và nhân dân Ba Lan đã giành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước ngày nay. Quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan An ninh nội địa Ba Lan đã đạt được những kết quả quan trọng, ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an ninh quốc gia của mỗi nước.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và ngài Đa-riu Lu-dắc, Giám đốc Cơ quan An ninh nội địa Ba Lan.

Ngài Đa-riu Lu-dắc, Giám đốc Cơ quan An ninh nội địa Ba Lan đánh giá cao chuyến thăm của Bộ trưởng Trần Đại Quang; bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước  nói chung, Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan An ninh nội địa Ba Lan nói riêng, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy sự hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội….

Hai bên đã thống nhất, đánh giá kết quả triển khai những thỏa thuận hợp tác đã đạt được và đạt được sự đồng thuận về phương hướng, biện pháp cụ thể nhằm tiếp tục phát triển, nâng cao hiệu quả hợp tác trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan An ninh nội địa Ba Lan.

Bộ trưởng Trần Đại Quang và ngài Đa-riu Lu-dắc, Giám đốc cơ quan nội địa Ba Lan đã ký Bản ghi nhớ về thiết lập đường dây nóng giữa Bộ Công an nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Cơ quan An ninh nội địa Ba Lan. Kết quả của cuộc hội đàm là cơ sở vững chắc để góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Ba Lan phát triển toàn diện, đi vào chiều sâu, ngày càng có hiệu quả thiết thực vì lợi ích của nhân dân hai nước

PV