Sáng ngày 12/1/2008, Hội nghị kiện toàn Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương diễn ra tại Hà Nội.

Sau hơn 5 năm tái lập, hệ thống ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ đã từng bước được kiện toàn từ Trung ương đến các tỉnh, thành phố; chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc sức khỏe cán bộ, Ban Bí thư Trung ương đã ra Quyết định số 119-QĐ/TW, ngày 20/12/2007 về việc kiện toàn Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương.

Theo đó, ông Nguyễn Quốc Triệu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế làm Trưởng ban, ông Nguyễn Văn Quynh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Phó trưởng ban thường trực, bà Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế làm Phó trưởng ban.

Hội đồng chuyên môn cũng được kiện toàn, trong đó Thường trực Hội đồng chuyên môn, gồm 6 đồng chí, có nhiệm vụ giúp Lãnh đạo Ban giải quyết các hoạt động của Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe miền Bắc, miền Trung và miền Nam; các Hội đồng chuyên môn 3 miền: miền Bắc (20 thành viên), miền Trung (4 thành viên) và miền Nam (6 thành viên) có nhiệm vụ chỉ đạo trực tiếp công tác khám, chữa bệnh, điều dưỡng phục hồi chức năng, tư vấn, hội chẩn, chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng phục vụ tại các khu vực.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và thông qua Quy chế làm việc của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương và chương trình làm việc của Ban trong năm 2008.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Quốc Triệu chỉ rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, thời gian tới Ban sẽ tăng cường chuẩn hóa về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe cán bộ; tạo điều kiện chăm lo vật chất và tinh thần, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ

Theo Tạp chí Xây dựng Đảng