Tại họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức cho biết: 6 tháng đầu năm 2019, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân triển khai toàn diện các nhiệm vụ. Trong đó, thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. 

Hoàn thiện đường lối, pháp luật về quân sự, quốc phòng; chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt vai trò nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. 

Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp cung cấp thông tin.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các lực lượng thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị của bộ Chính trị, Nghị định của Chính phủ, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững trật tự, an toàn xã hội… 

Về công tác tuyển sinh quân sự năm học 2019 – 2020, đại diện Cục Nhà trường cho biết, chỉ tiêu đào tạo sau đại học năm học 2019 – 2020 là 1.501 chỉ tiêu; đại học quân sự là 5.440 chỉ tiêu; cao đẳng quân sự 80 chỉ tiêu; ngành quân sự cơ sở là 2.969 chỉ tiêu; nhân lực phục vụ quốc phòng 525 chỉ tiêu. 

Đối tượng tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 4 năm tuyển sinh); Quân nhân chuyên nghiệp; Công nhân viên quốc phòng phục vụ quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9 năm tuyển sinh); nam thanh niên ngoài Quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ); nữ thanh niên ngoài Quân đội và nữ quân nhân. 

Độ tuổi tính đến năm dự tuyển đại học, cao đẳng quân sự đối với thanh niên ngoài quân đội từ 17 – 21 tuổi; quân nhân tại ngũ hoặc đã xuất ngũ và công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia CAND từ 18 – 23 tuổi. 

Trước ngày 22-7, các học viện, trường Quân đội sẽ công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng và các trang thông tin điện tử của trường.

 

Vũ Linh