Tại hội nghị, Trung tướng Võ Trọng Việt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, trước yêu cầu xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên tuyến biển đảo trong tình hình mới, ngày 18/12/2003, Chính phủ ban hành Nghị định số 161 về Quy chế khu vực biên giới biển. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để các bộ, ngành, địa phương, các lực lượng chức năng và Bộ đội Biên phòng thống nhất xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trong khu vực biên giới biển. Sau mười năm triển khai thực hiện cho thấy, việc tổng kết ở các cấp ở địa phương được thực hiện nghiêm túc, nội dung báo cáo, tham luận đánh giá đúng thực trạng của từng địa phương.

Phát biểu tham luận, đại diện Bộ Công an đã nhấn mạnh công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển.      

Tại các điểm cầu trực tuyến, một số địa phương đã đề xuất với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ một số vướng mắc cần tháo gỡ về chính sách để xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh chính trị, để bảo vệ trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới biển

Nguyễn Hưng