Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu chào mừng Đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam Claire Pierangelo cùng các thành viên trong Đoàn đã đến thăm, làm việc với Bộ Công an Việt Nam; nhấn mạnh quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ hiện nay đang từng bước được mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ đã có những bước tiến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực hợp tác.

Hai bên đã hợp tác chặt chẽ, triển khai các kế hoạch cụ thể, thường xuyên trao đổi các thông tin về phòng chống tội phạm quốc tế, tội phạm mua bán người, phòng chống khủng bố, phòng chống tội phạm ma túy, buôn bán động vật hoang dã trái phép, bảo vệ môi trường; hợp tác đào tạo nâng cao trình độ năng lực cho đội ngũ cán bộ thực thi pháp luật, tổ chức thành công các hội thảo, các lớp tập huấn về phòng chống buôn bán động vật hoang dã, điều tra các loại tội phạm. “Hiện nay tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, các cơ quan chức năng của Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ cần nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực nhất là hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia, phòng chống khủng bố, phòng chống tội phạm buôn bán động vật hoang dã trái phép; tội phạm sử dụng công nghệ cao, an ninh mạng, tội phạm mua bán người; thúc đẩy nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật; thiết lập cơ chế, thành lập đường dây nóng về phòng chống tội phạm; góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai nước” - Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh.
Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu; Đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam Claire Pierangelo tại buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng.
Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cùng Đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam Claire Pierangelo tại buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam Claire Pierangelo đánh giá cao những thành quả hợp tác tốt đẹp giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ với Bộ Công an Việt Nam; mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới sẽ ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp đặc biệt trên các lĩnh vực đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, thực thi pháp luật, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh quốc gia giữa hai nước…

Việt Hưng