Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Thiện Nhân báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 9 - khóa XI; Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh báo cáo về việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và chủ trương, biện pháp đấu tranh của Việt Nam; đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014. Sau khi nghe báo cáo, một số đại biểu dự hội nghị đã phát biểu ý kiến trao đổi, thảo luận thẳng thắn và trách nhiệm về các nội dung liên quan.

Trân trọng lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; khẳng định quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân trong nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Lê Hồng Anh mong muốn các đồng chí, bằng kinh nghiệm, tâm huyết và trách nhiệm với sự nghiệp cách mạng sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ để cùng Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng vững mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

PV (TTXVN)