Tại Hội nghị, ông Phạm Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp quan trọng của các già làng, trưởng thôn, cá nhân tiêu biểu trong quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Thời gian qua, bằng uy tín và sự sáng tạo của mình, các già làng, trưởng thôn và các cá nhân tiêu biểu đã tích cực vận động dân làng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gương mẫu làm ăn, phát triển sản xuất, góp phần không nhỏ trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Không chỉ là lực lượng nòng cốt, chủ động, tích cực phối hợp với các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, giải quyết có hiệu quả các vụ tranh chấp, khiếu kiện và hòa giải trong nội bộ khu dân cư, mà họ còn có vai trò hạt nhân góp phần quan trọng trong việc xây dựng các buôn làng văn hóa, xây dựng quê hương giàu mạnh và bình yên.

Những già làng và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã tặng bằng khen cho 51 già làng, trưởng thôn, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân. Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh Gia Lai cũng tặng bằng khen cho 49 cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác mặt trận ở cơ sở.

N.Như