Sẽ trình Quốc hội cơ chế đặc thù cho Hà Nội ngay tại Kỳ họp thứ 9

Trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị quyết, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, theo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 44, dự thảo Nghị quyết quy định nâng mức trần nợ vay từ 70% lên 90% trên nguyên tắc TP Hà Nội phải bảo đảm khả năng trả nợ; cho phép tạm ứng Quỹ Dự trữ tài chính của thành phố để đầu tư hạ tầng và bảo đảm thu hồi trong thời hạn 36 tháng; được sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi các dự án đầu tư phát triển và chi thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội; cho phép sử dụng kinh phí thường xuyên của một số đơn vị do tiết kiệm được để đầu tư công trình nhỏ mang tính chất xây dựng cơ bản, không phải theo quy trình của Luật Đầu tư công; cho phép sử dụng ngân sách cấp thành phố hỗ trợ các địa phương khác (trong nước) để đầu tư xây dựng một số công trình phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội theo chương trình hợp tác giữa Thủ đô và các địa phương; giao cho Hội đồng nhân dân quyết định về cơ cấu ngân sách sử dụng cho giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ.

Bên cạnh đó, theo đề xuất của UBND TP Hà Nội, dự thảo Nghị quyết bổ sung thêm 3 nội dung, gồm: HĐND TP Hà Nội quyết định một số khoản thu phí (ban hành danh mục, tăng mức); ngân sách TP Hà Nội được hưởng 50% khoản thu tiền sử dụng đất khi bán tài sản công gắn liền trên đất; ngân sách TP Hà Nội được hưởng toàn bộ số thu từ sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, thoái vốn Nhà nước đầu tư tại các doanh nghiệp do UBND TP làm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, việc ban hành Nghị quyết cần đồng bộ với việc sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô năm 2012. Nhất trí cho phép TP Hà Nội sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi đầu tư cho các dự án đầu tư phát triển và chi thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội, song Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cũng lưu ý, cần dành số tăng thu trong lĩnh vực chi theo cơ chế và quy định trong ngưỡng an toàn của Trung ương để thực hiện giải quyết tiền lương trong giai đoạn mới.

Chốt phương án chuyển đổi đầu tư dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông

Chiều 1-6, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể thay mặt Chính phủ trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội (lần 2) về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020.

Tại phiên thảo luận, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Bộ Chính trị đã có ý kiến xem xét chuyển đổi một số dự án cao tốc Bắc - Nam từ PPP sang đầu tư công nhưng không chuyển hết cả 8 dự án.

“Trong 3 phương án chuyển đổi hình thức đầu tư của Chính phủ đề xuất, tôi cho rằng phương án 3 là phù hợp nhất”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói và phân tích, trong phương án 3 có một dự án không có nhà đầu tư qua sơ tuyển (Vĩnh Hảo - Phan Thiết) đương nhiên phải chuyển đổi hình thức đầu tư.

Hai dự án còn lại là Mai Sơn - QL45 và Phan Thiết - Dầu Giây lưu lượng xe rất lớn, một đoạn tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội (Mai Sơn - QL45), đoạn kia kết nối với TP Hồ Chí Minh nên việc chuyển đổi sang đầu tư công là phù hợp. “Hơn nữa, hai đoạn Mai Sơn - QL45 và Phan Thiết - Dầu Giây vốn Nhà nước góp ít, vốn nhà đầu tư lại lớn nên sẽ khó khăn về vốn tín dụng nếu tiếp tục triển khai bằng PPP”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất lựa chọn chuyển đổi hình thức đầu tư các dự án cao tốc Bắc - Nam từ PPP sang đầu tư công theo phương án 3 của Chính phủ. “Chính phủ cần hoàn thiện tờ trình để trình ra Quốc hội tại Kỳ họp thứ 9 để Quốc hội xem xét, quyết định”, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đề nghị và cho biết, đối với các dự án chuyển từ PPP sang đầu tư công vẫn phải tiến hành các thủ tục đấu thầu theo đúng quy định.

Thí điểm hợp nhất 3 văn phòng chưa đạt mục tiêu và hiệu quả

Theo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 580 của Chính phủ, trong tổng số 12 địa phương tổ chức triển khai thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh thì có 11 địa phương thực hiện thí điểm hợp nhất 3 văn phòng; riêng TP Hồ Chí Minh, căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương đã thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH với Văn phòng HĐND.

Thảo luận tại phiên họp, đa số các ý kiến cho rằng, việc thí điểm hợp nhất 3 văn phòng nói trên còn mang tính cơ học, chưa thực sự mang lại hiệu quả, mới chỉ giảm đầu mối người đứng đầu (Chánh Văn phòng và người đứng đầu đơn vị thuộc Văn phòng), chưa giảm được cấp phó và công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng cho rằng, Văn phòng ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND giúp việc cho 3 chủ thể khác nhau với các thiết chế biệt lập, nên khi hợp nhất năng lực tham mưu đều bị hạn chế và rất khó khăn.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng, thời gian qua mới chỉ là thời gian chúng ta thực hiện thí điểm chứ chưa phải quyết định thực sự hoàn toàn. Việc thí điểm hợp nhất 3 Văn phòng cấp tỉnh đã thể hiện việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, thời gian qua, đã có 9 tỉnh chấp hành nghiêm túc Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trừ TP Hồ Chí Minh không thực hiện. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, Chính phủ cần kiểm điểm và làm rõ ngay tại Báo cáo lý do vì sao lại để TP Hồ Chí Minh không chấp hành, thực hiện Nghị quyết thí điểm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về hiệu quả của việc thí điểm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng bước đầu chưa đạt được hiệu quả. Bên cạnh đó, qua thực tế tham dự các hội nghị, hội thảo về nội dung này tại các địa phương thực hiện thí điểm, đa số đại diện HĐND ở các địa phương đều không tán thành với việc hợp nhất và chỉ ra nhiều hạn chế, khó khăn. Do vậy, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị để 3 văn phòng trở về hoạt động như cũ khi thời hạn thí điểm đã kết thúc.

Phát biểu kết thúc nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, sau 1 năm thực hiện thí điểm, việc hợp nhất Văn phòng ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND chưa đạt được mục tiêu, yêu cầu mong muốn đặt ra. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, góp ý tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện lại Báo cáo để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội với những vấn đề đã được các đại biểu chỉ ra; đồng thời báo cáo với Bộ Chính trị về kết quả thực hiện thí điểm này.

P.Thuỷ