Đến chủ trì và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo, phân giới, cắm mốc.

Phát biểu tổng kết hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh khẳng định: Công tác tuyên truyền trên cả lĩnh vực thông tin đối ngoại, biển đảo và phân giới, cắm mốc trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực và toàn diện. Đạt được những thành công này là do các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đã luôn quan tâm, coi trọng, có những chỉ đạo sâu sát, đặc biệt là sau khi Chỉ thị 26-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về "Tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới" được ban hành…

Tuy nhiên, đồng chí cũng nhắc nhở: Mặc dù công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới, cắm mốc đạt được nhiều thành tựu to lớn nhưng so với trách nhiệm thì chúng ta vẫn chưa thật hài lòng và mong muốn sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao nhiều hơn trên cả ba lĩnh vực này để đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ Tổ quốc. Đối với công tác tuyên truyền, cần xác định rõ hơn từng mục đích, đối tượng cụ thể để có những nội dung, cách thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả, đi vào lòng người và đặc biệt là phải tăng tính đối thoại với người được tuyên truyền.

Để làm tốt công tác này, tất cả phải được bắt đầu từ lòng trung thành với Tổ quốc, lòng yêu nước nồng nàn, coi việc bảo vệ vẹn toàn lãnh thổ, chủ quyền của Tổ quốc là lẽ sống thiêng liêng. Với người tham gia công tác phải luôn trau dồi bản lĩnh chính trị, nghề nghiệp. Trong bất kỳ tình huống nào cũng phải biết đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết thì mới tìm được giải pháp đúng đắn nhất…

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao bằng khen cho 41 tập thể, 44 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo và phân giới, cắm mốc. Trong đó, Tổng cục An ninh II của Bộ Công an đã vinh dự được nhận bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Nhân dịp này, Quân chủng Hải quân cũng tặng bằng khen cho 58 cơ quan thông tấn báo chí đã tích cực phối hợp với Quân chủng Hải quân trong đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển đảo. Cục Chính trị Hải quân tặng bằng khen cho 5 tập thể, 6 cá nhân tích cực tuyên truyền về biển đảo trong dịp Tết Nguyên đán 2011

N. Nguyễn