Việc thanh tra được thực hiện khá gấp rút trong vòng 30 ngày bắt đầu từ ngày 26/4/2010.

Được biết, đợt thanh tra này nằm trong kế hoạch của Bộ Tư pháp nhưng thời gian được đẩy lên sớm hơn sau "sự cố" ở VPCC Việt Tín.

Theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp Hà Nội đã có báo cáo bằng văn bản nội dung công tác quản lý Nhà nước về công chứng; Đối với các văn phòng công chứng, cũng phải chuẩn bị gửi tới đoàn thanh tra các hồ sơ liên quan đến việc thành lập, đăng ký hoạt động, chứng chỉ hành nghề công chứng, danh sách công chứng viên và hợp đồng lao động đối với người lao động, danh sách hồ sơ công chứng được công chứng ngoài trụ sở...

Đây là lần đầu tiên Bộ Tư pháp tiến hành thanh tra hoạt động của các văn phòng công chứng tại Hà Nội, kể từ khi Luật Công chứng có hiệu lực (tháng 7/2007).

Hà Nội cũng là địa phương có nhiều văn phòng công chứng nhất cả nước. Sau cái chết đầy nghi vấn của Trưởng Văn phòng công chứng Việt Tín Nguyễn Minh Hải, đồng thời xuất hiện tình trạng làm giả văn bản công chứng, UBND Hà Nội đã yêu cầu Sở Tư pháp Hà Nội trước ngày 30/4/2010 phải báo cáo tình hình hoạt động, công tác quản lý đối với các văn phòng công chứng trên địa bàn

B.Tuấn - H.Vũ