Trung tướng Phạm Hồng Cư – Nguyên Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho rằng: Dự thảo luật lần này có nhiều ưu điểm, nói lên được quyết tâm, ý chí của toàn quân, toàn dân kiên quyết bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc; quán triệt được đường lối của Đảng, đặc biệt là học thuyết quân sự Việt Nam về quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân, lấy sức mạnh của quân sự, của lực lượng vũ trang làm nòng cốt để bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; thể chế hóa việc quản lý nhà nước về quốc phòng.

Tuy nhiên, nếu nói có gì cần bổ sung không, có khiếm khuyết nào không, thì phải khẳng định là có. “Bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới phải ứng phó với 3 vấn đề mới: kẻ thù mới, phương hướng chiến lược mới, hình thái chiến tranh mới. Hướng chiến lược mới là bảo vệ vùng biển, thềm lục địa và phải được thể hiện trong luật Quốc phòng” – Trung tướng Phạm Hồng Cư nhấn mạnh. Bên cạnh đó, ông cũng lưu ý đến chiến tranh công nghệ cao, chủ nghĩa khủng bố đã lan đến châu Á – không loại trừ các thế lực phản động sẽ dùng hình thức khủng bố để phá hoại, gây mất ổn định.

Buổi tọa đàm diễn ra sáng 14-9

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước – Nguyên Tư lệnh Quân khu 4 cho rằng, đến thời điểm này, tình hình đất nước và đặc biệt là thế giới đã có nhiều thay đổi. Bảo vệ Tổ quốc hiện nay hoàn toàn khác xa so với trước kia, nên áp dụng những kinh nghiệm cũ, cách thức cũ trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã không còn phù hợp. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cho rằng, từ nay về sau, sẽ không có cuộc chiến tranh nào không bắt đầu từ an ninh. 

“Muốn có hành động quân sự, phải có hành động chính trị và gây rối an ninh, cho nên phải gắn rất chặt quốc phòng và an ninh. An ninh nội địa phải bất ổn, bạo loạn, lất đổ, tạo nhân tố tê liệt bên trong mới có xâm lược vũ trang bên ngoài, còn đất nước vững vàng, không có ai mang quân đến đánh được đâu” – Trung tướng Thước khẳng định. Do đó, ông cho rằng Luật Quốc phòng để thực hiện một trong 2 nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc, phải rõ ràng, để chỉ đạo mọi hoạt động chiến lược quân sự và chiến lược quốc phòng. 

Trung tướng Đặng Quân Thụy – Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ những trăn trở liên quan đến vấn đề về lý luận quốc phòng, vấn đề kinh tế kết hợp với quốc phòng và công nghiệp quốc phòng.

Kết thúc buổi tọa đàm, Thượng tướng Võ Trọng Việt – Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh (cơ quan thẩm tra dự án Luật Quốc phòng sửa đổi) đã bày tỏ sự trân trọng với các đồng chí nguyên lãnh đạo, các vị chuyên gia, dù tuổi đã cao, vẫn dày công nghiên cứu cả hồ sơ dự án luật rất đồ sộ, thảo luận sôi nổi quá cả giờ nghỉ và đưa ra nhiều đóng góp quý báu. “Phát biểu của các đồng chí đã gợi mở nhiều vấn đề để hoàn thiện dự án luật - làm rường cột cho lực lượng quân đội nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng” – Thượng tướng Võ Trọng Việt nhấn mạnh. 


Vũ Hân