Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 22/12/2014; các Công điện: số 2620/CĐ-TTg ngày 19/12/2014, số 115 CĐ-TTg ngày 23/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Mùi và Lễ hội Xuân 2015. Tăng cường phương tiện để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, vận chuyển hàng hóa trong dịp Tết và quản lý tốt giá cước vận tải... 

K.H.