Tham dự hội thảo có đại diện Bộ Thông tin - Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Báo Nhân Dân và báo Đảng 30 tỉnh, thành phía Bắc từ Thừa Thiên - Huế trở ra.

Tại hội thảo, đội ngũ những người làm báo Đảng các tỉnh phía Bắc đã trao đổi thẳng thắn về thực trạng, vai trò, nhiệm vụ của báo chí trong việc tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, kinh nghiệm thực tế của từng địa phương cũng như những trăn trở, kiến nghị với các cấp ủy Đảng để đội ngũ những người làm báo Đảng thực hiện tốt hơn vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân với Đảng.

Đây cũng là dịp để báo Đảng các tỉnh, thành phía Bắc đánh giá lại, rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng, trao đổi kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp trong thời gian sắp tới...

Sau khi thảo luận cụ thể về phương thức, chương trình tuyên truyền, đại diện báo Đảng các tỉnh đã thống nhất một số nội dung: Để công tác tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống đạt hiệu quả, báo Đảng các tỉnh cần phản ánh trung thực, kịp thời những vấn đề mà thực tiễn cuộc sống đặt ra như cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ nông dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh chống tệ nạn xã hội, nạn tham nhũng, quan liêu...

Mỗi tờ báo cần bám sát các chương trình, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền các cấp, không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng của tờ báo, đa dạng hóa các hình thức thể hiện trong tuyên truyền về chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tăng cường bồi dưỡng chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, tác phong làm báo trong thời kỳ hội nhập cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên...

PV