Cụ thể, tại phiên họp thường kỳ tháng 5, Chính phủ đã ra Nghị quyết giao “Bộ TT&TT căn cứ kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Bộ Chính trị về Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, khẩn trương có kế hoạch làm việc với các cơ quan, địa phương chủ quản báo chí có ấn phẩm báo chí cần được sắp xếp theo phương án trong dự thảo Quy hoạch…, thống nhất phương án, lộ trình sắp xếp cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ”.  Nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ TT&TT khẩn trương thực hiện yêu cầu trên, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30/10 này.

V.H.