Đây là tư trang, hành lý, tài sản cá nhân, kỷ vật của các cán bộ gửi lại khi vào miền Nam công tác, chiến đấu từ năm 1959 đến 1975. Từ năm 2007, TTLTQG III đã trao tặng hồ sơ và gửi danh mục hồ sơ cán bộ đi B cho 56 tỉnh, nên rất nhiều cán bộ và thân nhân của những người đã mất được nhận lại hồ sơ, kỷ vật.

Ông Vũ Xuân Hưởng, Giám đốc TTLTQG III thông báo: Cán bộ đi B và thân nhân của họ có thể đến phòng đọc của TTLTQG III ở 34 Phan Kế Bính, Hà Nội để tra tìm hồ sơ, kỷ vật cán bộ đi B, hoặc liên lạc qua điện thoại: 04.3.832.6291 và fax: 04.3.7626.620

T.H.