Mặc dù đã được đưa vào sử dụng từ kỳ họp thứ 8 (cuối năm 2014), Ban chỉ đạo tiếp tục yêu cầu Ban quản lý, nhà thầu hoàn thiện bổ sung, điều chỉnh một số hạng mục, trang thiết bị nội ngoại thất, công tác quyết toán, kiểm toán đáp ứng yêu cầu hoàn thiện công trình có tính biểu tượng quốc gia này.

Đến nay, sau khi phục vụ 2 kỳ họp chính của Quốc hội và hàng chục cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cuộc họp, sự kiện lớn khác của Quốc hội như Hội nghị Liên minh Nghị viện thế giới IPU, Nhà Quốc hội đã đi vào vận hành ổn định.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải quyết định sẽ chính thức bàn giao công trình Nhà Quốc hội trong tháng 9/2015. Phó Thủ tướng cũng lưu ý công tác kiểm toán, quyết toán công trình, yêu cầu hoàn thành trước tháng 12 năm nay.

V.H.