Dự buổi làm việc có đồng chí Dương Ngọc Ngưu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội; Trung tướng Cao Ngọc Oánh, Tổng cục trưởng Tổng cục VIII;  đại diện Văn phòng Chính phủ; Bộ Kế hoạch - Đầu tư; Bộ Tài chính, Viện KSND tối cao; lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục thuộc Bộ Công an…

Báo cáo tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII cho biết hiện nay tại các cơ sở giam giữ đang có tình trạng quá tải, ảnh hưởng đến công tác quản lí, giam giữ, giáo dục phạm nhân. Những năm qua, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục VIII đã có nhiều giải pháp và tập trung chỉ đạo quyết liệt các đơn vị trực thuộc thực hiện nhiệm vụ cấp bách nhằm giảm áp lực quá tải ở các trại giam, song trước tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, số đối tượng bị bắt giữ tăng nên cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giam giữ gặp nhiều khó khăn.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Để đảm bảo điều kiện giam giữ và giáo dục, cải tạo phạm nhân theo quy định của pháp luật và yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp trên lĩnh vực thi hành án hình sự theo Nghị quyết 49/NQ - TW, Tổng cục VIII đề nghị: Các cơ quan chức năng nghiên cứu, sửa đổi Bộ luật Hình sự theo hướng không xử lí hình sự (bằng hình phạt tù) với một số hành vi vi phạm; các cơ quan chức năng sớm có ý kiến với Đề án “Tạm tha có điều kiện trong thi hành án  phạt tù” để Bộ Công an tổng hợp, trình Chính phủ phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện; cho phép tiếp tục duy trì các khu sản xuất hiện có ngoài khuôn viên trại giam có đủ điều kiện để quản lí, giam giữ, tổ chức lao động dạy nghề cho phạm nhân nhằm giảm giảm bớt áp lực về giam giữ… đảm bảo thực hiện tốt Luật Thi hành án hình sự và các văn bản liên quan.

Tại Hội nghị, các ý kiến đã tập trung thảo luận các phương án, chủ trương, biện pháp chống quá tải trong các trại giam trong đó giải pháp sửa Luật theo hướng giảm hình phạt tù thay bằng xử lí hành chính đối với một số hành vi; áp dụng khoa học kỹ thuật trong giam giữ, cải tạo phạm nhân nhằm giảm nhân lực kinh phí nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo, giam giữ… được nhiều người đồng tình, ủng hộ

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cho biết mặc dù có nhiều khó khăn nhưng Tổng cục VIII (Bộ Công an) đã chỉ đạo các trại giam cố gắng khắc phục, đáp ứng yêu cầu cải tạo, giáo dục, giam giữ phạm nhân; Viện KSND, Ủy ban Tư pháp Quốc hội… đã giám sát chặt chẽ, giúp Bộ Công an làm tốt hơn trong thực hiện nhiệm vụ. Để khắc phục tình hình quá tải trong các trại giam, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu yêu cầu cần thực hiện tốt 3 giải pháp cơ bản là giảm số phạm nhân vào trại giam; tăng cường giáo dục cải tạo giúp các phạm nhân, trại viên phấn đấu cải tạo tốt để được giảm án nhằm tăng đầu ra và huy động các nguồn lực tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các trại giam.

Cụ thể là tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong sửa đổi Bộ Luật Hình sự, nghiên cứu đề nghị những tội nào cần sửa đổi không áp dụng hình phạt tù mà xử lí hành chính hoặc bằng biện  pháp khác; sớm hoàn chỉnh Đề án tạm tha có điều kiện, đề nghị các cơ quan chức năng ủng  hộ;  giáo dục, cải tạo tốt phạm nhân để họ sớm được giảm án, đặc xá; cố gắng tranh thủ các nguồn hỗ trợ từ Chính phủ, từ nguồn xã hội hóa nhằm khắc phục khó khăn, làm tốt nhiệm vụ được giao...

Phương Thủy