Năm 1968, trước yêu cầu chi viện khẩn cấp cho miền Nam, cung cấp tài chính tiền tệ phục vụ chiến trường ngày càng lớn, Trung ương Cục miền Nam thành lập Ban Ngân khố tín dụng R – phiên hiệu đơn vị là C32. Trong thời gian chiến đấu, C32 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiếp nhận, vận chuyển, chuyển đổi ngoại tệ, bảo quản, giữ gìn tuyệt đối an toàn hàng trăm triệu đôla Mỹ để cung cấp kịp thời cho tiền tuyến.

Đồng thời, C32 cũng đã tiếp quản tốt hệ thống ngân hàng sau ngày giải phóng miền Nam. Đây là sự kiện tôn vinh sự dũng cảm, mưu trí, vì nước quên thân của thế hệ cha ông trong việc xây dựng huyền thoại con đường tiền tệ trong lòng địch.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan khẳng định, cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã nhận được sự ủng hộ vô cùng quý báu về kinh tế, chính trị và quân sự của các nước XHCN và những người yêu chuộng hoà bình trên toàn thế giới. Đặc biệt là sự giúp đỡ quan trọng bằng ngoại tệ để mua vũ khí, khí tài quân sự chi viện cho chiến trường miền Nam.

Để tiếp nhận an toàn các khoản viện trợ này, trong điều kiện hết sức khó khăn đòi hỏi phải có những tổ chức đặc biệt chuyên trách thực hiện và Ngân tín R-C32 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này.

Đức Thắng