Tham gia đoàn có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban kinh tế Trung ương; Đào Xuân Cần, Chủ tịch Liên minh các hợp tác xã Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Bá Trình và Trương Thị Ngọc Ánh. Về phía tỉnh Bình Định có đồng chí Nguyễn Văn Thiện Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Định cùng lãnh đạo đại diện của Trung ương và địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban kinh tế Trung ương.

Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm và làm việc tại hợp tác xã Nông nghiệp 2, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn và hợp tác xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe các đại diện hai Hợp tác xã báo cáo về tình hình hoạt động của hợp tác xã; tình hình triển khai thực hiện, huy động nguồn lực, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển sản xuất cũng như nguyên tắc hoạt động của Hợp tác xã; những thế mạnh, cũng như khó khăn, vướng mắc hiện nay của Hợp tác xã.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu kết luận Hội nghị.

Kết luận tại các buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những nỗ lực hoạt động của hợp tác xã trong thời gian qua và đề nghị tỉnh Bình Định cần quan tâm thêm về nguồn vốn và nhân lực cho các hợp tác xã. Tỉnh nên có các chuyên đề kinh tế hợp tác để đánh giá về phương thức tổ chức và quản lý để ngày càng nâng cao hơn nữa hiệu quả của hợp tác xã. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tỉnh Bình Định nên phối hợp liên kết với các ngân hàng để tạo điều kiện cho các hợp tác xã vay vốn cũng như cơ chế bảo lãnh để các hợp tác xã có điều kiện hơn trong phát triển. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị Ban Kinh tế Trung ương sớm nghiên cứu, tham mưu với Trung ương những chính sách hỗ trợ đối với phát triển kinh tế tập thể, mô hình hợp tác xã, đặc biệt là chính sách hỗ trợ vốn cho sản xuất.

Đoàn công tác Trung ương chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu.

Tại buổi làm việc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ cũng cho biết, dự kiến vào ngày 27/12, Ban Kinh tế Trung ương sẽ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội thảo “Đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế” để bàn các biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, mô hình hợp tác xã.

Thanh Liêm