Đoàn đại biểu Trung tâm Nghiên cứu Quốc Vụ viện Trung Quốc thăm Việt Nam nhằm trao đổi thông tin về tình hình phát triển kinh tế mỗi nước và tìm hiểu kinh nghiệm của Việt Nam trong công cuộc đổi mới đất nước, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế; trao đổi với các cơ quan hữu quan của Việt Nam về hợp tác kinh tế, thương mại giữa Trung Quốc và Việt Nam trong giai đoạn mới.

  Toàn cảnh buổi hội đàm tại Ban Kinh tế Trung ương giữa đồng chí Vương Đình Huệ và đồng chí Lý Vĩ.

Tại buổi làm việc với Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ, Ông Lý Vĩ bày tỏ vui mừng được đến thăm Việt Nam vào thời điểm sau chuyến thăm Trung Quốc thành công tốt đẹp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; khâm phục trước những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã giành được trong công cuộc đổi mới; đánh giá cao những kinh nghiệm phát triển của Việt Nam và mong muốn tăng cường hợp tác với các cơ quan hữu quan của Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển.

Toàn cảnh buổi hội đàm tại Ban Kinh tế Trung ương giữa đồng chí Vương Đình Huệ và đồng chí Lý Vĩ.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ và Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc Vụ viện Trung Quốc Lý Vĩ đều cho rằng, không gian hợp tác giữa các cơ quan hữu quan của hai nước về công tác nghiên cứu phát triển còn rất lớn. Hai nước Việt Nam - Trung Quốc đều đang tiến hành đổi mới và cải cách mở cửa, đang đứng trước những khó khăn và thách thức trong phát triển kinh tế-xã hội tương đối giống nhau nhau.

Hiện nay, Việt Nam là đối tác lớn thứ hai của Trung Quốc trong ASEAN và Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Do vậy, hai bên tăng cường trao đổi thông tin và kinh nghiệm về nghiên cứu chiến lược phát triển trên lĩnh vực kinh tế là hết sức cần thiết, cùng có lợi và đó cũng là sự hợp tác thiết thực góp phần tăng cường hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai Đảng hai nước.

Hai bên đều cho rằng cần tăng cường quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc Vụ viện Trung Quốc thông qua việc thiết lập cơ chế hợp tác giữa hai bên nhằm học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, trao đổi kết quả nghiên cứu thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; thúc đẩy phát triển hợp tác song phương trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư và các lĩnh vực khác, góp phần tiếp tục tăng cường quan hệ Việt Nam - Trung Quốc phát triển ổn định, lành mạnh trong thời gian tới.

Thanh Liêm