Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và Ban Dân vận Trung ương.

Năm 2009, Ban Dân vận Trung ương, Bộ Công an đã ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận đạt nhiều kết quả tốt, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đóng góp tích cực vào sự ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Các văn bản hướng dẫn của Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an đã được gửi tới 63 tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Bộ Công an. Đến nay có 62/63 đơn vị Công an tỉnh, thành phố đã ký kết thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận với ban dân vận tỉnh, thành uỷ.

Công tác phối hợp hoạt động với các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được duy trì, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý, giữ gìn TTATXH. Qua đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đã vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý giáo dục người vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn ghi nhận, biểu dương những kết quả các đơn vị chức năng đã đạt được trong việc thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động về công tác dân vận năm 2009. Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn nhấn mạnh năm 2010 sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của lực lượng CAND như tiến hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Bộ Công an và Ban Dân vận Trung ương cần tiếp tục phối chặt chẽ hơn nữa, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả  cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, tiếp tục vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đồng chí Nguyễn Duy Việt đánh giá cao vai trò của lực lượng CAND trong việc thực hiện công tác dân vận. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Dân vận Trung ương và Bộ Công an, trong thời gian tiếp theo, đồng chí Nguyễn Duy Việt tin tưởng rằng công tác dân vận chắc chắn sẽ có bước phát triển mới, tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ vững chắc ANTT, phục vụ tốt sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước...

Việt Hưng