“Vinh dự, tự hào là bởi vì tôi cũng công tác trong ngành ngoại giao trên 35 năm, đã cùng với cán bộ công chức, viên chức của Bộ Ngoại giao đồng hành cùng với các bộ, ngành hoàn thành tất cả nhiệm vụ của mình. Đến bây giờ, với tư cách là đứng đầu ngành, tôi sẽ phải tiếp tục thực hiện trách nhiệm của mình, lãnh đạo ngành Ngoại giao phát huy truyền thống quý báu hơn 75 năm của ngành Ngoại giao do Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng từ khi lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” – Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn

Bộ trưởng Bùi Thanh cho biết rất may mắn khi nhận trọng trách là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao sau khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã diễn ra thành công rất tốt đẹp, trong đó, đề ra đường lối đối ngoại rất cụ thể, đó là chúng ta kiên định, kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, đồng thời, Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho rằng sẽ thực hiện 4 ưu tiên về ngoại giao, đó là:

Thứ nhất, cần phải tập trung làm sâu sắc và đưa vào chiều sâu quan hệ với tất cả các đối tác quan trọng của Việt Nam, nhất là các nước láng giềng, các nước đối tác chiến lược, các nước đối tác toàn diện và bạn bè truyền thống. Khi chúng ta đã có quan hệ tốt đẹp với các nước này thì chắc chắn môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác sẽ vững chắc, vững bền hơn.

Thứ hai, là phải tranh thủ được nguồn ngoại lực rất quan trọng để bổ sung cho yếu tố nội lực, trong đó, ngoại giao có thể vừa tham mưu vừa hỗ trợ mạng lưới 96 cơ quan đại diện nước ngoài. “Chúng tôi sẽ học tập, chia sẻ kinh nghiệm với các nước về mô hình phát triển, về hợp tác đầu tư… tranh thủ các nguồn lực, trong đó, có viện trợ không hoàn lại, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)…” – Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh và cho biết, quan trọng hơn là trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, ngành Ngoại giao cần phải đi đầu, cần phải có những đột phá mở đường vào các thị trường khác nhau. Vừa mở thị trường cho đất nước, vừa áp dụng, tiếp thu những công nghệ mới nhất của cách mạng công nghiệp 4.0 vào trong quá trình chuyển đổi số và phát triển bền vững của Việt Nam trong thời gian tới.

Thứ ba, trước mắt, chúng ta phải hoàn thành xuất sắc vai trò là Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng 4/2021 và hoàn thành nhiệm vụ của Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an trong năm 2021. Việt Nam cũng phải tham gia tích cực vào các hoạt động khác của Liên Hợp Quốc, trong đó có hoạt động gìn giữ hòa bình. Vấn đề này, Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ngành khác để triển khai những hoạt động thể hiện sự tham gia tích cực của Việt Nam. Không chỉ ở Liên Hợp Quốc, tới đây trong các hoạt động của khu vực như ASEAN, APEC, ASEM hoặc các tổ chức khu vực khác, chúng ta cũng tham gia chủ động, tích cực.

Thứ tư, đó là kết nối bà con, cộng đồng nước ta ở nước ngoài hướng về quê hương để phát triển đất nước, đồng thời cũng thể hiện tinh thần của Nhà nước với cộng đồng ta ở nước ngoài, để trong điều kiện cho phép bà con được về nước an toàn hoặc yên tâm ở lại nước sở tại.

Thu Thuỷ