Cách đây 69 năm, ngày 11-3-1948, Bác Hồ đã có thư gửi đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII về “Tư cách người Công an cách mệnh”, chỉ rõ những phẩm chất đạo đức và tư cách người Công an cách mạng phải có, đó là: “Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính/Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ/Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành/Đối với nhân dân, phải kính trọng, lễ phép/Đối với công việc, phải tận tụy/Đối với địch, phải cương quyết, ;khôn khéo”.

“Tư cách người Công an cách mệnh” đã trở thành di sản tinh thần thiêng liêng, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng CAND; là chuẩn mực đạo đức, lối sống, mục tiêu phấn đấu, rèn luyện, phương châm hành động, biện pháp công tác của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an; là nguồn gốc, động lực, cội nguồn sức mạnh để lực lượng Công an nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ảnh: Xuân Trường.

Gần 70 năm qua, lời huấn thị của Người đối với lực lượng Công an nhân dân luôn nóng bỏng tính thời sự và ngày càng trở nên có ý nghĩa thiết thực. “Công an của ta là CAND, vì dân mà phục vụ và dựa vào dân mà làm việc. Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có hàng mấy chục triệu tai mắt, tay, chân. Nếu biết dựa vào nhân dân thì việc gì cũng xong”.

Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc cũng như quá trình thực hiện công cuộc đổi mới xây dựng đất nước mỗi cán bộ, chiến sỹ CAND luôn sẵn sàng chiến đấu, hy sinh quên mình đóng góp thành tích quan trọng để giành độc lập, thống nhất và xây dựng đất nước. Những lời dạy của Bác đặc biệt có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

Trong dòng chảy gấp gáp của cuộc sống hiện đại, trước những đòi hỏi và yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ ANCT và TTATXH ngày càng nặng nề và phức tạp hiện nay, chúng ta vẫn thấy xuất hiện nhiều hơn hình ảnh những chiến sĩ CAND với sự hy sinh và xả thân thầm lặng, những việc làm nhân văn, nghĩa cử cao đẹp.

Hình ảnh người Công an là bạn dân là chỗ dựa thân thiết tin cậy của nhân dân đã thể hiện rõ ở nhiều nơi nhiều lúc một cách rất gần gũi và sinh động. Đó là hình ảnh những cán bộ, chiến sỹ CAND lao mình xuống dòng nước xiết, dầm mình trong lũ dữ, không ngại hiểm nguy lao vào đám cháy để bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân. Hình ảnh những cán bộ, chiến sỹ CAND chăm sóc người bị nạn, thăm hỏi tặng quà người dân còn gặp khó khăn, người lang thang cơ nhỡ, dựng lại nhà, gặt lúa giúp dân…

Đặc biệt trong những cuộc đối đầu với các loại tội phạm nguy hiểm, máu của các anh vẫn đổ xuống để bảo vệ và giữ gìn sự bình yên cho cuộc sống.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đã và đang thấm vào từng cán bộ, chiến sĩ trở thành những hoạt động ngày thường. Cuộc vận động đang được đẩy mạnh tại các đơn vị, địa phương trong cả nước với nhiều hình thức cụ thể, thiết thực.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, lực lượng CAND đã chủ động, đổi mới, quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự; thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện các mặt công tác Công an, bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, tạo sự chuyển biến về TTATXH, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đóng góp tích cực và hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.

Đảng ủy CATW, Bộ Công an đã có nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); ban hành Hướng dẫn số 11 thực hiện một số việc cần làm ngay để thể hiện tính “gương mẫu, đi đầu” của lực lượng Công an trong thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 và Trung ương 5 (khóa XII). Chỉ đạo tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn lực lượng, phát động và triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Qua đó, tác động tích cực đến hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ; nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ lãnh đạo chỉ huy.

Kỷ niệm ngày 72 năm thành lập lực lượng CAND cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong lực lượng CAND, tự nhìn nhận và soi chiếu lại trách nhiệm của bản thân mình, suy ngẫm lời Bác dạy. Đẩy mạnh phong trào rèn luyện, học tập nâng cao chất lượng công tác, khắc phục những khuyết điểm, yếu kém, góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch vững mạnh, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

CAND