Sản phẩm được thu hồi là xe Lexus RX200t và Lexus RX350 (nhập khẩu) được sản xuất từ năm 2015 đến năm 2016 với số lượng 360 xe, bao gồm cả 2 xe hiện đang trong các Đại lý, trạm dịch vụ ủy quyền và kho bãi của TVM.

Nguyên nhân của việc thu hồi do: Giá trị điện trở công suất của ECU điều khiển mô tơ đóng mở cửa sau bằng điện trên các dòng xe nằm trong Chương trình thu hồi để sửa chữa và thay thế được thiết kế không đủ công suất; Khi có vật thể gây cản trở quá trình đóng mở cửa sau, sẽ xảy ra hiện tượng quá dòng đối với mạch điều khiển mô tơ và có khả năng làm ECU điều khiện bị hỏng, dẫn đến cửa sau không thể đóng mở tự động thông qua nút diều khiển trên táp lô và chìa khóa.

Xe Lexus RX 350

Danh sách sản phẩm phải thu hồi

Loại xe

Mã xe

Dải VIN

Số lượng

Giai đoạn sản xuất

VDS

Dải khung

Lexus RX200t

(RX Turbo)

AGL25L-AWTGZ

JTJBA#

2000152-2005337

70 xe

30/09/2015

-

15/03/2016

Lexus RX350

GGL25L-AWZGB

JTJBZ#

2000102-2008898

288 xe

22/04/2015

-

15/03/2016

TVM cho biết: Đối với các xe Lexus RX 200t và Lexus RX 350 không được nhập khẩu bởi công ty, khi người tiêu dùng có yêu cầu, TVM sẽ tiến hành tham vấn với Tập đoàn Ô tô Toyota Nhật Bản để kiểm tra và xác nhận thông tin (trên cơ sở số VIN của xe); nếu nằm trong diện thu hồi, TVM sẽ hành kiểm tra và thay thế miễn phí.

Thời gian thực hiện việc cập nhật đối với mỗi xe là khoảng 1,4 giờ. Các chi phí liên quan đến việc kiểm tra, thay thế ECU điều khiển đóng mở cửa sau bằng điện trên các xe ô tô Lexus RX 200t và Lexus RX 350 sẽ do TVM chi trả. Chương trình sẽ được thực hiện đến hết 5/-12-2017 tại các Đại lý Toyota Lexus trên toàn quốc.

Vũ Hân