Hội thi do UBND TP Hồ Chí Minh chủ trì, Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị triển khai thực hiện, với sự phối hợp của các đơn vị: Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ, Hội Tin học TP Hồ Chí Minh và Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh.

TS. Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh phát biểu tại cuộc họp báo.

Theo TS. Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức Hội thi, Hội thi được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo, khuyến khích các cá nhân, nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước đề xuất các giải pháp tiên tiến ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ cuộc sống. 

Thông qua Hội thi để tuyên dương, tôn vinh các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có công trình nghiên cứu, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo xuất sắc và tiềm năng.

Đây là lần đầu tiên áp dụng một format quốc tế cho Hội thi giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Thành phố Hồ Chí minh. 

Hội thi được triển khai với 2 nhóm chính: Nhóm 1 - Cuộc thi Thử thách trí tuệ nhân tạo (AI-Challenge) với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo với giao thông thông minh”. Cuộc thi được tổ chức theo hình thức cuộc thi khoa học, tương tự các cuộc thi (challenge) được tổ chức trên thế giới, nhằm tìm kiếm các giải pháp hiệu quả cho các vấn đề đang được quan tâm nhằm phục vụ cuộc sống. 

Nhóm 2 - Sản phẩm Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI-Solution): đưa ra các giải pháp, sản phẩm ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong sản xuất, kinh doanh, giao thông, tài chính, y tế, giáo dục, du lịch, nông nghiệp và phục vụ cộng đồng xã hội.

Nhân Sơn