Đơn giá nhập khẩu bình quân tăng 8,4% nên trị giá nhập khẩu là 1,58 tỷ USD, tăng 119,2%. Mức tăng trên diễn ra ở toàn bộ các loại xe, trong đó, lượng nhập khẩu ôtô từ 9 chỗ ngồi trở xuống là gần 31,6 nghìn chiếc, tăng 104%; ôtô tải đạt 27,3 nghìn chiếc, tăng 64,3% và ôtô loại khác là gần 12,2 nghìn chiếc, tăng mạnh 305% so với năm 2013. Trong năm 2014, dẫn đầu thị trường cung cấp ôtô cho Việt Nam là Hàn Quốc với 16,8 nghìn chiếc, tăng 15,6%.

Lượng xe nhập khẩu từ Trung Quốc và Ấn Độ cũng tăng cao với lượng nhập khẩu và tốc độ tăng lần lượt là 13,8 nghìn chiếc, tăng mạnh 224% và 13,3 nghìn chiếc, gấp 11,5 lần so với năm 2013. Phan Đức

Phan Đức