Thông tư này bao gồm 5 Chương với 30 Điều quy định về phương thức liên lạc không - địa giữa tổ lái và tổ kiểm soát viên không lưu trong vùng trời Việt Nam, vùng thông báo bay trên biển quốc tế do Việt Nam quản lý, vùng thông báo bay nước ngoài ủy quyền cho Việt Nam cung cấp dịch vụ không lưu.

Thông tư cũng quy định rõ: trong quy trình kỹ thuật phát, trước khi phát, canh nghe trên tần số được sử dụng để đảm bảo rằng sẽ không gây nhiễu khi một đài trạm khác đang phát; Sử dụng ngữ điệu chuẩn, phát âm rõ ràng và mạch lạc; Duy trì tốc độ nói trung bình, không vượt quá 100 từ mỗi phút. Dừng một chút trước và sau các chữ số để giúp người nghe dễ hiểu hơn. Đặc biệt, không sử dụng các từ  do dự như “à, ờ, ừ”. 

Không sử dụng các từ do dự trong phương thức liên lạc không - địa hàng không dân dụng.

Trong tình huống tiềm ẩn nguy hiểm khi phím bấm bị kẹt trong liên lạc thoại. Để đảm bảo an toàn, người bấm phím để nói phải thả phím bấm ra sau khi phát và đảm bảo phím bấm không được bật lên…

Thông tư áp dụng cho đối với các tổ chức và cá nhân liên quan đến liên lạc không - địa hàng không dân dụng tại Việt Nam. Thông có hiệu lực kể từ ngày 1/12/2014

T. Huyền