Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11/11/2020 sau phiên họp thường kỳ tháng 10/2020 về việc bãi bỏ tờ khai nguồn gốc, thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện nhập khẩu làm căn cứ thay thế tờ khai nguồn gốc và cấp đăng ký, biển số xe trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Bộ Tài chính vừa có công văn 14650/BTC-TCHQ gửi Cục Hải quan các địa phương hướng dẫn về việc khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông cơ giới đường bộ nhập khẩu.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc đối tượng đăng ký theo quy định tại Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an, từ 1/12/2020 cơ quan Hải quan không thực hiện thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với các lô hàng phương tiện nhập khẩu có mở tờ khai hải quan từ đầu tháng 12 trở đi, trừ trường hợp hệ thống gặp sự cố, không thể thực hiện việc khai, chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện nhập khẩu cho cơ quan đăng ký phương tiện giao thông.

Cục Hải quan các địa phương sẽ chia sẻ dữ liệu nguồn gốc xe nhập khẩu với Cục CSGT.

Tổng cục Hải quan phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu phương tiện nhập khẩu với cơ quan đăng ký phương tiện giao thông.

Như vậy, người đi làm thủ tục đăng ký phương tiện thuộc diện nhập khẩu dùng vào mục đích dân sự, sẽ không cần mang theo tờ xác nhận nguồn gốc xe nhập khẩu.

Đối với phương tiện là xe cơ giới sử dụng vào mục đích quốc phòng, cơ quan Hải quan tiếp tục thực hiện thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với hàng hóa là phương tiện là xe cơ giới sử dụng vào mục đích quốc phòng đến hết 30/6/2021. Kể từ ngày 1/7/2021, người nhập khẩu thực hiện khai hồ sơ hải quan, cơ quan Hải quan chia sẻ dữ liệu điện tử với cơ quan đăng ký phương tiện.

Tổng cục Hải quan được yêu cầu khẩn trương phối hợp với Cục Xe - máy thuộc Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) triển khai việc kết nối, chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện là xe cơ giới nhập khẩu phục vụ việc đăng ký, quản lý, sử dụng xe cơ giới sử dụng vào mục đích quốc phòng.

Như vậy, người đi làm thủ tục đăng ký phương tiện thuộc diện nhập khẩu dùng vào mục đích dân sự thì sẽ không cần mang theo tờ xác nhận nguồn gốc xe nhập khẩu. Trong khi đó, đăng ký phương tiện thuộc diện nhập khẩu dùng vào mục đích quốc phòng sẽ không cần mang theo tờ xác nhận nguồn gốc xe nhập khẩu kể từ ngày 1/7/2021.

V.Cường