Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Thanh Nam mong muốn phía Hoa Kỳ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp sản xuất chế biến thủy sản nói chung và trên các lĩnh vực khác của trồng trọt Việt Nam tăng cường quan hệ thương mại với Hoa Kỳ.

Theo Thứ trưởng, vừa qua USDA có chương trình thanh tra cá da trơn, Bộ NN&PTNT Việt Nam thấy rằng, trong chương trình này có một số điểm chưa phù hợp với điều kiện của Việt Nam cũng như quốc tế nên muốn tiếp tục tăng cường trao đổi, thảo luận cùng các đơn vị chức năng của USDA để làm rõ thêm một nội dung.

Theo ông Nam, phía Việt Nam cũng mong muốn USDA sớm công nhận các thủ tục liên quan để xoài, vú sữa Việt Nam có thể xuất khẩu sang Hoa Kỳ; đồng thời hỗ trợ phía Việt Nam về mặt kỹ thuật cũng như các dự án liên quan đến sản xuất nông nghiệp hữu cơ, trong đó có việc hỗ trợ một khóa đào tạo chuyên gia Việt Nam về chứng nhận sản phẩm hữu cơ.

Đối với lĩnh vực bảo vệ thực vật, Bộ NN&PTNT đề nghị phía Hoa Kỳ chuyển giao nội dung chương trình kiểm tra để phía Việt Nam nắm được quy trình và tiếp tục hỗ trợ việc xác định mức dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong các mặt hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Về vấn đề này, ông Robert Macke cho biết, phía Hoa Kỳ cam kết ủng hộ Việt Nam và trong thời gian chuyển tiếp sẽ cố gắng để việc chuyển giao diễn ra một cách thuận lợi nhất.

C.L.