yên vui

Sắc xuân trên đảo Cồn Cỏ

Ðảo tiền tiêu Cồn Cỏ chỉ cách đất liền tỉnh Quảng Trị chừng 30 cây số. Trong chiến tranh, Cồn Cỏ được cả thế giới biết đến bởi tinh thần chiến đấu quả cảm, bất khuất của quân và dân ta. Ngày nay, nhờ sự quan tâm của Ðảng, Nhà nước và tỉnh Quảng Trị, cùng với sự nỗ lực của chính quyền, cùng quân và dân Cồn Cỏ, hòn đảo này ngày càng thay đổi diện mạo mới…