y7 141

Tổ công tác Y7-141 phát hiện người đàn ông mang 3 gói ma túy đá

Tại thời điểm kiểm tra, người đàn ông này không xuất trình được giấy tờ tùy thân cũng như giấy đăng ký xe.