ý thức kém

Nâng cao ý thức phòng dịch

Sau 88 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng kể từ đợt dịch COVID-19 thứ 2, Việt Nam lại bước vào cuộc chiến chống dịch khi TP Hồ Chí Minh xuất hiện các ca lây nhiễm mới.

Cẩn trọng khi tắm ở "hồ Tử Thần”

Với thống kê không chính thức, hồ này tên gọi là hồ Đá, đã cướp đi khoảng 60 sinh mạng con người nên người ta gọi nó là "hồ Tử Thần". Đây là hồ được hình thành do quá trình khai thác đá từ cách nay hơn 20 năm.