y tế quá tải

Anh điều xe buýt làm xe cấp cứu COVID-19 vì y tế quá tải

Một số xe buýt tại thủ đô London, Anh đã được điều động thành xe cấp cứu tạm thời để vận chuyển bệnh nhân COVID-19, trong bối cảnh hệ thống y tế thủ đô đang đối diện sức ép lớn vì đại dịch này.