Y tế Việt Nam

Trách nhiệm phát ngôn1

Ai cũng phải nói một cách có trách nhiệm, lãnh đạo lại càng phải thế. Đó là thể hiện sự tôn trọng nhân dân và tôn trọng vai trò, hình ảnh của chính mình.

Việt Nam tham dự hội nghị khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO

Hội nghị Khu vực Tây Thái Bình Dương của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khai mạc sáng nay, ngày 10-10 tại Thủ đô Manila, Philippines, với sự tham dự của 37 quốc gia và lãnh thổ, để thảo luận về các vấn đề y tế quan trọng của khu vực.