xương người phụ nữ

Phát hiện bộ xương người khô mục trong bụi rậm

Một người dân ở địa phương phát hiện bộ xương người ở khu vực Vườn Cũ - Núi Thơm (Bình Định) khi đang chăn thả đàn dê ăn lá cây ở địa bàn này.