xung đột miền Đông Ukraina

Tiết lộ gây sốc về số lượng binh sĩ Ukraina thiệt mạng trong 2 năm nội chiến

Có gần 3.000 binh lính Ukraina chết trong 2 năm xung đột ở miền Đông. Số sĩ quan quân đội tử vong phi chiến đấu cũng rất cao và lên đến 1.294 người, thông tấn Ukraina Ngày nay đưa tin ngày 12-6.