xuất khẩu hàng hóa

CPTPP: Thách thức cạnh tranh lớn cho doanh nghiệp Việt

CPTPP được ký kết và bắt đầu có hiệu lực từ năm 2019, việc tham gia CPTPP là khẳng định chủ trương của Việt Nam về cải cách để hội nhập. Ngoài lợi ích trực tiếp về xuất khẩu hàng hóa, CPTPP còn mang lại lợi ích gián tiếp là cải cách thể chế. 

Xuất khẩu hàng hóa của VN sang Trung Quốc tăng vào dịp cuối năm

Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương) và Cục Công thương địa phương (Bộ Công Thương): Xuất khẩu hàng hóa, đặc biệt là nhóm hàng nông, lâm, thủy sản sang Trung Quốc trong tháng cuối năm có nhiều thuận lợi.