xuân mới Ất Mùi 2015

Tết sớm cho phạm nhân

Nhân dịp đón xuân mới Ất Mùi 2015, ngày 12/2/2015, Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức ăn Tết cho các phạm nhân đang học tập, cải tạo tại đây.