xử phạt nghiêm minh

Hà Nội sẽ công khai các cơ sở buôn bán, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi1

Bên cạnh tăng cường phát hiện, xử phạt nghiêm minh các cơ sở lưu thông buôn bán, sử dụng chất cấm Salbutamol, vàng ô trong chăn nuôi, Hà Nội sẽ thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng cho người dân biết.