xử lý sự cố hệ thống viễn thông

Điện lực miền Bắc diễn tập cứu nạn, cứu hộ

Vừa qua, tại trụ sở Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã tổ chức cuộc họp chuẩn bị diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố, công tác quản lý đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị, xử lý sự cố hệ thống viễn thông cấp Tổng Công ty năm 2018.