xử lý dầu loang ở đảo Cồn Cỏ

Xử lý sự cố dầu loang do tàu chìm ở đảo Cồn Cỏ

Ngày 25-6, tin từ Sở Tài nguyên- Môi trường tỉnh Quảng Trị cho biết đã xử lý bước đầu sự cố dầu loang xung quanh đảo Cồn Cỏ do sự cố chìm tàu hàng trước đó.