xử lý chất thải rắn

Điều tra sai phạm trong xử lý chất thải tại Đồng Nai

Ngày 26-10, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường - Bộ Công an đã đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cung cấp hồ sơ tài liệu về xử lý chất thải trên địa bàn sau khi cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai phát hiện nhiều sai phạm về việc xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2016...