xử lí án tham nhũng

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng: Xử tham nhũng không cầu toàn “chờ làm cùng một lúc”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu, việc xử lý án tham nhũng phải làm từng bước vững chắc, kết luận đến đâu xử lý đến đấy, không cầu toàn chờ làm cùng một lúc...