xóa nợ vay học phí

Đề xuất xóa nợ vay học phí cho sinh viên sư phạm ra trường làm đúng nghề

Đây là một trong những điểm mới được bổ sung, sửa đổi trong dự thảo Luật Giáo dục liên quan đến chính sách miễn học phí cho học sinh, sinh viên sư phạm.