xoá bỏ lò gạch thủ công

Khẩn trương ban hành lộ trình xóa bỏ lò gạch thủ công

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa có chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương ban hành lộ trình xoá bỏ lò gạch thủ công, thủ công cải tiến, lò vòng sử dụng nhiên liệu hoá thạch; yêu cầu các địa phương nghiêm túc thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động các lò trên theo quyết định của Thủ tướng.